Nadzór budowlany

kierownik budowy

inspektor nadzoru

ul.Morcinka 1A,
Przyszowice pow. GLIWICE
prowadzenie inwestycji

nadzór budowlany

dokumentacja budowy

odbiory techniczne

doradztwo techniczne

świadectwa energetyczne

opinie specjalistyczne
Nasza oferta Zakres oferowanych usług branży konstrukcyjno-budowlanej:
 • prowadzenie inwestycji
 • objęcie obowiązków Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • odbiór domu, mieszkania i innych obiektów – porady i pomoc
 • nadzór budowlany
 • inwestor zastępczy
 • doradztwo techniczne, przeglądy okresowe budynku
 • świadectwa energetyczne
 • pomoc w wyborze podwykonawców poszczególnych etapów budowy sporządzanie planów BIOZ
 • szkolenia BHP: stanowiskowe oraz ogólne
 • ocena stanu technicznego obiektów budowlanych
 • kompleksowe doradztwo przy wyborze działki, projektu i wykonawcy robót budowlanych
 • opinie specjalistyczne
 • kosztorysy zabezpieczeń budynku przed wpływem eksploatacji górniczej
 • wykonywanie inwentaryzacji obiektów budowlanych w programie AUTOCAD
 • adaptacja projektów do warunków lokalnych
 • tyczenie obiektów, inwentaryzacja powykonawcza, obsługa geodezyjna
 • opinie geotechniczne (geologia)

Nadzór budowlany • kierownik budowy • inspektor nadzoru budowlanego • dokumentacja budowy • prowadzenie inwestycji • Gliwice Katowice ŚląskieWEBmaster
strony www